top of page

​Pavelló Mies van der rohe

El Pavelló de Barcelona, obra simbòlica del Moviment Modern, ha estat estudiat i interpretat exhaustivament al mateix temps que ha inspirat l'obra de diverses generacions d'arquitectes. Va ser dissenyat per Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) com a pavelló nacional d'Alemanya per a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Construït amb vidre, acer i diferents classes de marbre, el Pavelló es va concebre per albergar la recepció oficial presidida pel rei Alfonso XIII al costat de les autoritats alemanyes.

Pabellón Mies van der rohe

El Pabellón de Barcelona, obra simbólica del Movimiento Moderno, ha sido estudiado e interpretado exhaustivamente al tiempo que ha inspirado la obra de varias generaciones de arquitectos. Fue diseñado por Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) como pabellón nacional de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Construido con vidrio, acero y distintas clases de mármol, el Pabellón se concibió para albergar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso XIII junto a las autoridades alemanas.Mies van der Rohe Pavillion

The Barcelona Pavilion, symbolic work of the Modern Movement, has been exhaustively studied and interpreted while has inspired the work of several generations of architects. It was designed by Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) as the German national pavilion for the Barcelona International Exposition in 1929. Constructed of glass, steel and different kinds of marble, the Pavilion was conceived to accommodate the official reception presided over by King Alfonso XIII with the German authorities.

bottom of page